Börja med Varför

Värderingsstyrda företag kan oftast förklara varför de finns till. Kan du förklara vilket värde ditt företag tillför sina kunder, anställda och ägare? Om du kan förklara varför kunderna ska köpa från ditt företag och inte från konkurrenterna – då har du kommit långt! Och, det handlar inte om pris – utan vilket värde företaget tillför!

Start with Why är del av den välkände Simon Sineks Golden Circle. Det bygger på att kunna förklara varför vi finns till, hur vi tillför det till marknaden och sist men inte minst vad (vi levererar). Oftast börjar de flesta med att tala om vad de gör, sedan hur de gör det – och aldrig varför!

Simon Sinek Start With Why

Genom Etanovas metodik arbetar vi med att definiera ert företags Varför. Vi arbetar med era värderingar som ni ägare, styrelsen och / eller ledningsgruppen har. Baserat på dem utarbetas ert Varför och er vision. Visionen är era mål på lång sikt, dvs vad er kompass är inställd på. Vad ska ni uppnå om säg 3-5 år? Sedan utarbetar vi er så kallade mission, dvs hur ni åstadkommer er vision. Den resulterar sedan i en aktivitetslista som ni styr ert arbete efter. Den kan sedan t ex brytas ned till mål för grupper eller individer i er organisation.

Läs mer om Start with Why Etanova produktblad, eller kontakta Anne!