Eva Södersteen

Grundare, Affärsrådgivare & Ledarskapsutvecklare Tel 0705 – 13 76 50
eva.sodersteen@etanova.se
https://se.linkedin.com/in/eva-södersteen-4a026a5

Bakgrund

I grunden är jag ekonom men min kompetensprofil innefattar även individ- och organisationsutveckling, utbildningsaktiviteter och affärsutveckling. Jag har många års erfarenhet av ledarskap (chef och projektledare) i organisationer med komplexa produktområden och ofta rört mig i gränslandet mellan verksamhet och IT. Både som intern beställare och intern leverantör.

Under min tid som ledare har dessa organisationer också genomgått stora förändringsarbeten. Jag har bl.a. haft förmånen att få delta aktivt i tre fusioner. Vilket satte mig på prov i hur jag skulle kunna motivera medarbetare i svåra situationer. Som konsult har jag arbetat med förändringsarbeten, interimschef, utbildningsinsatser och utvecklingsprogram. Samt en professionell roll som Företagsmentor och Livs- och Karriärcoach. Jag har ett antal styrelseuppdrag.
Mina starkaste egenskaper är lyhördhet kombinerat med analytisk förmåga och ansvarstagande. Jag är också mål/lösningsorienterad.

Vad jag kan bidra med

Jag har alltid brunnit för att göra bra affärer under hela mitt yrkesliv. Numera hjälper jag andra att göra affärer på ett bra sätt.
Vill du genomdriva förändringar och förbättringar i ditt företag? Då kan jag ge dig en del tips samt stödja dig, och driva den processen framåt. Jag har många års erfarenhet av förändringar. Små som stora. Det kan vara ett nytt IT-system som skall tas i bruk, en fysisk flytt, en organisationsförändring eller kanske en expansionsplan. Att ledare och medarbetare ser förändring som något naturligt framtidsorienterat och lustfyllt, det är målet. Det är inte företag som förändras det är människorna i dem…….
Om du vill komma vidare med din personliga utveckling, både som ledare och privat, kanske du behöver en Livs- och Karriärcoach? Jag arbetar strukturerat och kundanpassat som coach. Du får hjälp att frigöra kraft, din fulla potential och kanske några nya sidor hos dig själv.
Behöver du ibland ett bollplank? Någon som ser med nya ögon på dina utmaningar? En affärsrådgivare / företagsmentor kan vara lösningen. Jag stödjer företag i deras dagliga och långsiktiga utmaningar. Kanske ställer de rätta frågorna, ger dig nya verktyg för att driva ett framgångsrikt företagande.

Läs mer om Ledarskap och individutveckling enligt Etanova.

Därför valde jag att starta Etanova

Jag hade fått ont i höften efter en innebandy-träning. Smärtan ville inte ge med sig. Efter ett par veckor behövde jag uppsöka hjälp. Förutom smärtan, var det svåra att hitta var jag skulle vända mig. Vårdcentralen, läkaren, naprapaten, kiropraktorn eller röntgen? Röntgen, då behövde jag troligen en magnet-röntgen, hur får man till en sådan? Jag upplevde dessutom att alla dessa tänkbara ”hjälpare” befann sig på olika platser och utan samröre med varandra. Jag fick snarare en känsla av att de konkurrerade med varandra.
Det var upptakten till Etanova. Mina kunder skall inte behöva fundera på vem de skall kontakta. Kontakta Etanova så ser jag till att du kommer till rätt expert och får det stöd och den hjälp du behöver.

Vem är Eva utanför jobbet?

Min fritid spenderar jag gärna med familj och goda vänner. Om tid ges så spelar jag golf (hellre än bra), spelar innebandy, läser historia eller reser till spännande platser. Jag och en god vän har startat en stiftelse, som också tar en del av min fritid. Children in Focus, en stiftelse som arbetar för barnen www.childreninfocus.se, (titta gärna in på den hemsidan). Jag är en person som ser möjligheter och tycker oftast att glaset är halvfullt.