Inköpsfunktionen ökar värde och resultat

En krona lägre inköpskostnad är en krona bättre resultat. Att sänka kostnader samtidigt som man höjer kvalité, förbättrar leveransprecision och skapar framgång genom att arbeta mer genomtänkt, är kärnan i inköpsverksamheten. Det är vad som ger dig som kund ett mervärde av att arbeta med oss.

Vi hjälper er att skapa hållbart inköp. Med erfarenhet från de mest utvecklade inköpsorganisationerna och de mest genomarbetade inköpsmetoderna, höjer vi er kompetens och lyfter er över konkurrenterna. Utifrån era förutsättningar utvecklar vi tillsammans med er:
• inköpsfunktionen i den egna verksamheten
• implementering av hållbara arbetsmetoder
• implementering av processer och system som genererar mervärde och progress i ert inköpsarbete.
Det här gör vi oavsett bransch och var i världen ni har era leverantörer!

Framgångsrik inköpsorganisation

Att skapa en framgångsrik inköpsorganisation kräver genomtänkta metoder, säkerställande av leveranser och kvalité. Efter utförd utbildning eller genom vårt mentorprogram får ni både kompetensen och verktygen för att utveckla strategier, utnyttja skalfördelar och skapa framgång i förhandlingar.
Vi har erfarenhet från att utbilda inköpare inom alla verksamheter och lär ut hur man arbetar med:
• inköpsstrategier
• inköpskategorier
• identifiera kostnadsdrivare
• genomföra kostnadsjämförelser
• faktabaserade förhandlingar
• nyckeltal för inköp
• uppföljning.
Kort sagt hur man skapar framgång i inköpsarbetet.

Internationellt inköp

Funderar ni på internationellt inköp eller starta inköpsverksamhet i andra länder? Vi har erfarenhet från alla världsdelar och kan hjälpa er att undvika onödiga fallgropar. Våra utbildningar och vårt mentorprogram kan genomföras i svenska eller internationella organisationer, och vid behov också på engelska.

Kontakta vår inköpsspecialist Thomas Broborn för mer information om hur vi kan skapa värde och resultat i ditt företag!