Affärsutveckling för ökad lönsamhet

Med rätt insatser vid rätt tillfälle skapar vi ökad lönsamhet för ditt företag

Vi skapar ökad lönsamhet genom våra specialistkompetenser så du kommer vidare i ditt arbete och möter dina mål.

Hållbar och framgångsrik inköpsfunktion
Vi hjälper er att skapa hållbart inköp. Med erfarenhet från de mest utvecklade inköpsorganisationerna och de mest genomarbetade inköpsmetoderna, höjer vi er kompetens och lyfter er över konkurrenterna. Att skapa en framgångsrik inköpsorganisation kräver genomtänkta metoder, säkerställande av leveranser och kvalité. Efter utförd utbildning eller genom vårt mentorprogram får ni både kompetensen och verktygen för att utveckla strategier, utnyttja skalfördelar och skapa framgång i förhandlingar.

Försäljning och anbud
Med rätt marknadsföring, material och närvaro på webb och i sociala medier så är grunden lagd för försäljningsarbetet. Att kunna definiera kundens behov och prioriteringar för att kunna sälja in rätt lösning är en konst i sig. Vi utbildar era säljare enligt SPIN-metoden som ofta används i komplex försäljning. Vi kan också hjälpa er med att skriva vinnande anbud för offentliga och privata upphandlingar. I vårt samarbete med Shipley är vi en komplett leverantör av Bid Management tjänster.

Marknadsföring för ökad försäljning
Rätt marknadsaktiviteter som bygger på företagets övergripande strategier och mål lägger grunden för framgångsrik försäljning. Ett väl utformat marknadsbudskap som bygger på verkliga kundbehov förklarar nyttan med att köpa eller använda en produkt eller tjänst. Det gör det enklare för säljaren att sälja och för kunden att köpa. Kunden måste hitta er i kanalerna som de finns i, dvs söker kunden efter information på er webbsida, så måste den finnas där. Det handlar om trovärdighet.