Ledarskap och individutveckling

Hitta en struktur för din livs- och karriärplanering och ett sätt att ta tillvara på dina möjligheter. Är du i behov av en opartisk och professionell samtalspartner eller en inspirationskälla för att upptäcka nya möjligheter och din fulla potential?

När vi arbetar med individutveckling är det nödvändigtvis inte samma sak som att göra karriär. I första hand handlar det om egen tillfredställelse med sig själv och sin situation, både privat och i arbetslivet. Det finns ett mycket starkt samband mellan hur jag mår och min situation privat och i arbetslivet.

Att använda sig av en professionell extern samtalspart för att lösa knutar eller för att komma vidare i sin egen utveckling är ett dokumenterat bra sätt. Vi stödjer och hjälper dig att frigöra kraft och potential, hitta dina drivkrafter och vara din katalysator i ditt arbete med dig själv och din framtid.

Så här tycker några av våra kunder

”I samband med ett utbildningsprogram för ledningsgruppen under 2008 kom jag i kontakt med Eva Södersteen. Målet med utbildningsprogrammet var för ledningsgruppen att hitta gemensamma mål och värderingar för verksamheten. Vi som chefer fick en ökad insikt om oss i vår roll som ledare.
Personligen fick jag många ”a-ha” upplevelser under övningarna. Men den största vinsten för mig var att inse och acceptera min svaga sidor som ledare. Att känna till dessa och samtidigt jobba med mina starka sidor i gruppen har gjort mig modigare och mer handlingskraftig i min roll som chef.”
Mellanchef på mekanikföretag i Mellansverige

”Parallellt med ett ledarprogram fick jag med ca 2-3 veckors mellanrum personlig coaching. Vid dessa personliga träffar fick jag hjälp med att diskutera jobbrelaterade problem som dykt upp mellan träffarna. Under nästan 1-års tid diskuterade vi vitt skilda ämnen som att hantera sjuka medarbetare, uppsägningar, strategier och identitet för gruppen. Under dessa samtal hittade jag väldigt mycket styrka att genomföra, för mig nödvändiga, uppgifter i det dagliga jobbet. En viktig punkt under samtalen var att ständigt jobba med helheten. Den privata livssituationen, spelade i samtalen, en minst lika central roll för att nå framgång yrkesmässigt.”
Chef teknikföretag Stockholm

”Jag kan varmt rekommendera professionella jobbcoacher för människor som vill bli mer handlingskraftiga i sitt yrke.”
Mellanchef i ett större svenskt företag

Kontakta Eva Södersteen eller Anne Thingvall för mer information!

Läs mer om Etanova Företagsmentor produktblad

Läs mer om Etanova Coachning produktblad