Öka försäljningen genom mervärden

Etanova Försäljning

Tydliga mervärden ökar kundens vilja att köpa.

När du förklarar vilka mervärden kunden får genom att köpa din lösning blir det enklare att göra avslut. När du presenterar Varför och Hur din lösning är så mycket bättre än konkurrenternas minskar prispressen. Det går inte längre att jämföra din lösning med konkurrenternas. Då blir det ”äpplen jämfört med päron.”

Oavsett vilken typ av säljsituation du befinner dig i så handlar det om att se din lösning från kundens perspektiv. Tänk utifrån och in! Vad betyder det för kunden, och då menar vi alla involverade hos kunden – inte bara den personen du möter? Vilka är med och tar beslut? Vad betyder det för dem om du löser deras problem? Vilket kundvärde skulle det innebära för dem?

Utveckla mervärden

Vi har olika metoder med att hjälpa dig att utveckla dina kundvärden. Det beror på hur du möter din kund. Är det direkt eller genom upphandling och anbud? Säljer du genom återförsäljare är det viktigt att ta fram mervärden i alla led. Tänk din kunds kund!  Oavsett säljsätt måste du ta reda på vilka personer som är med och fattar beslut. Hur påverkar din lösning dem? Vilka mervärden ger din lösning de olika personerna/rollerna hos kunden?

Läs mer om Mervärdesförsäljning och Upphandlingar och Anbudsstöd. Kontakta Anne Thingvall om du har frågor!