Thomas Broborn

Grundare, Affärsrådgivare & Ledarskapsutvecklare Tel 0705 – 38 31 38
thomas.broborn@etanova.se
https://se.linkedin.com/in/thomas-broborn-b4926a5

Bakgrund

Min bakgrund är inom globalt inköp, leverantörsutveckling och projektledning, där jag har arbetat inom några av de allra mest konkurrensutsatta branscherna. Jag har bland annat varit delaktig i att utveckla såväl General Motors som Toyotas inköpsmodeller och metoder för leverantörsutveckling. Mitt arbete har varit internationellt i alla världsdelar och jag är van att leda globala team till framgång. Att överbrygga kulturella skillnader har blivit en del av vardagen.

Vad jag kan bidra med

Jag arbetar med utveckling och effektivisering i hela företaget med inköp, logistik och produktion som mina specialiteter. Att arbeta med leverantörsutveckling är ju just att hjälpa företag att förbättra sin verksamhet. Att från en företags-, och en kostnadsanalys identifiera möjligheter och skapa strategier för hur företaget och dess inköp kan optimeras är mycket stimulerande, att hjälpa företaget med hur man skall bemöta säljare och inköpare med hur man skall arbeta med detaljerad kunskap för att komma till resultatgenererande faktabaserade förhandlingar ger mig stor behållning.

Min erfarenhet som ledare i matrisorganisationer har gett mig många insikter i hur fungerande ledarskap skall vara uppbyggt. Jag har arbetat med anställda i många länder och kulturer vilket har gett mig en solid bas att stå på när man skall hjälpa kunden att utveckla sitt ledarskap. Det är fantastiskt kul och stimulerande att se hur personerna växer med större insikt och nya infallsvinklar i det dagliga arbetet!

Läs mer om vårt koncept Inköp enligt Etanova!

Därför valde jag att starta Etanova

  1. För mig är det viktigt att kunna förmedla de kunskaper jag fått över åren och hjälpa andra att effektivisera sin verksamhet.
  2. Jag har sett många exempel på hur specialistkonsulter hjälpt företag inom ett område men helt tappat bort helhetssynen och där man då suboptimerat verksamheten i stället för att göra organisationen bättre.
  3. Min passion är att arbeta med totalkostnader, helhetsperspektiv och med utgångspunkt från hållbarhet, hög moral, etik och socialt ansvar.
  4. Att från ett eget bolag kunna hjälpa kunden är oerhört stimulerande.
  5. Man skall ha roligt på jobbet, att göra företag lönsamma är roligt.

Vem är Thomas utanför jobbet?

Bor i Trollhättan och reser numera mer inrikes än internationellt. Min familj och min Saab Sonett från 1968 har en central plats i mitt liv liksom närhet till natur och sommarstugan vid Vänern.