Marknadsbudskap som ökar försäljningen

Genomtänkta marknadsaktiviteter lägger grunden för framgångsrik försäljning. Ett väl utformat marknadsbudskap som förklarar kundnyttan med att köpa eller använda en produkt eller tjänst, gör det enkelt för kunden att köpa och säljaren att sälja. Var smart och gör det enkelt för kunden att köpa så ökar du din försäljning!

Värderingar

Värderingsstyrda företag har ofta högre vinstmarginaler! Det handlar om att kunna förklara för kunden varför de ska köpa från er och inte från era konkurrenter. Vi baserar vår metodik på Simon Sineks Start with Why och får fram era värderingar så ni enkelt kan förklara Varför ni finns till och Varför kunden ska köpa från er! Läs mer i om Börja med Varför!

Marknadsanalys – koll på marknaden!

Vi ska växa, men vi vet inte hur! Det kan handla om nya eller existerande kunder på en befintlig marknad, ett nytt kundsegment eller utanför landets gränser. Genom en grundlig marknadsanalys tar vi fram modeller för urvalet av nya tillväxtmarknader. Vad är viktigt för oss, handlar det om att sälja mer – volym – eller att sälja till ökade marginaler – vinst? Vi lotsar er genom processen enligt vedertagna modeller.

Marknadsstrategi – vad och hur gör vi?

Hur når vi våra nya kunder? Eller, hur kommer vi bättre i kontakt med våra befintliga kunder? Det handlar om att skaffa sig en bild över vem kunden är, hur man når dem och när. Var finns kunden? Ska vi nå dem genom sociala medier, via mail eller genom personlig kontakt? Vi ger er kundinsikt och hjälper er att forma en marknadsstrategi om hur ni ska ta er vidare!

Varumärket – vår viktigaste tillgång!

Varumärket är en av era viktigaste tillgångar och måste vårdas. Hur uppfattas ert varumärke på marknaden? Vilken bild har kunderna av er som företag? Stämmer det överens med hur ni vill bli uppfattade? Vilka värderingar har ni i företaget, får ni fram dem när ni kommunicerar med era kunder? Vi tar fram kundens syn på er, stämmer av den med era värderingar och hjälper er att nå dit ni vill!

Marknadskommunikation – rätt budskap till rätt person!

Hur förklarar jag ett kundvärde så att kunden förstår vad jag menar? Genom att utgå från vem kunden är och kundens behov blir man automatiskt kundorienterad. Tyvärr är det inte lika lätt att plocka fram kundvärden som går att kvantifiera. Vi har erfarenhet från ett flertal olika modeller, t ex EFI-analys, Egenskap, Fördel och Innebörd. Den kallas också EFN-analys där innebörd har ersatts av Nytta, dvs kundnytta. Och, vi utgår från era kärnvärden i företaget så att kommunikationen stämmer med era strategiska mål!

Digitalisering – vänta inte!

Traditionell marknadskommunikation i tryck försvinner mer och mer från framgångsrika företag. Det mesta finns idag i digitalt format på webben eller extranät att ladda ner. Det handlar om att göra en resa från tryck (offline) till online. Mer kommunikation sker i bild idag än på papper, t ex en instruktionsfilm istället för en manual. Vi stöttar er på den digitala resan!

Web – syns du inte finns du inte!

När uppdaterade ni er hemsida senast? Eller, era sökord så att Google hittar er? Använder ni er av verktyg för att kunna mäta er närvaro på webben eller i sociala medier? Vilka sociala medier ska vi finnas på – och hur? Vad ska vi säga i vilka kanaler? Vi hjälper dig att anpassa ditt budskap till de olika kanalerna!

Marknads-, kund- och medarbetarundersökningar

Vill du veta hur dina kunder upplever ert företag? En kundnöjdhets-undersökning kan handla om hur olika avdelningar hos er uppfattas, eller företaget som helhet. Du kanske vill ha medarbetarenkäter utförda? Vi har erfarenhet från ett flertal olika marknadsundersökningsverktyg och kan hjälpa er med allt från utförande till analys och åtgärder!

Marknadsföring är ett vitt begrepp! Hör av dig till Anne Thingvall om du behöver hjälp!