Upphandlingar och anbudsstöd

Öka din försäljning genom att svara på offentliga och privata upphandlingar. Rätt utformat anbud ger resultat! Se till att kundanpassa ditt anbud så ökar du din chans att vinna!

Offentlig upphandling uppgår till 634 miljarder kronor per år enligt Upphandlingsmyndigheten,  hela 20 procent av Sveriges BNP! Det handlar om 18 000 upphandlingar per år, och i snitt är det 4 anbud per upphandling. Enligt Upphandlingsmyndigheten är det vanligast med två anbud. Enligt Konkurrensverkets rapport 2015:9 skrivs 8 av 10 anbud av små- eller microföretag. Så varför tacka nej till den tillväxtfaktorn för ditt företag?

Vi hjälper stora som små företagare att svara på upphandlingar genom att skriva vinnande anbud till den offentliga och privata sektorn.

Beroende på dina behov skräddarsyr vi en lösning som t ex kan innehålla:

• hur man svarar på anbud, dvs själva processen
• kvalitetssäkring, har vi svarat på alla frågor
• granskning av texter, har vi rätt innehåll och bra struktur
• anbudssupport, projektledning och stöd i själva arbetet
• proaktivt anbudsarbete, hur man strategiskt arbetar med anbud.

Tycker du att upphandlingar låter tråkigt? Låt oss bevisa motsatsen! En av våra kunder säger: ”Ni är superlätta och trevliga att arbeta med!” En annan säger: ”Hela projektteamet tycker att det är så roligt att arbeta med er!” 

Vi samarbetar med Shipley inom anbudsarbete och kan hjälpa dig att lämna anbud i Sverige och internationellt. Vi tillämpar vedertagna metoder och verktyg för att du ska vinna dina upphandlingar!

Kontakta Anne Thingvall för mer information!